Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 1992

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen 1992. Prisen gikk dette året til Arne O. Holm, Dagbladet, for «Kraby-saken»

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 11:40

SKUP-prisen 1992: Kraby-saken

Arne O. Holm i Dagbladet tildeles SKUP-prisen 1992 for den såkalte Kraby-saken. Avsløringene om tidligere NAF-direktør Pål Krabys gyldne fallskjerm og «NHO-kulturen» har skapt alvorlige rystelser i norsk næringsliv.

 Det var ikke i første rekke en jakt på nyheter som markerte starten på prosjektet. Foran lønnsoppgjøret i fjor ønsket Dagbladet å kartlegge lønnsbetingelsene til motpartene ved forhandlingsbordet. Gjennom systematisk og grundig arbeid fikk man innblikk i det lukkede avlønnings- og premieringssystemet i NHO. NHO-sjef Karl Glads spesielle avtaler om lønn og lån ble avslørt før det lyktes å få full oversikt over den avtalen Pål Kraby hadde forhandlet seg fram til i forbindelse med avgangen.

 Det er imponerende arbeid som er gjort i denne saken. Ved bruk av både offentlige og ikke offentlige registre er det foretatt en overbevisende og særdeles grundig kartlegging - spesielt av personen Kraby.

 Etter juryens mening fremstår avsløringene i den såkalte Kraby-saken som et svært godt eksempel på undersøkende journalistikk. Det har vært arbeidet systematisk, grundig og tålmodig. Oppslagene i saken ga oss noen av de største innenriks nyhetene i løpet av fjoråret, og det er også grunn til å påpeke at konsekvensene av avsløringene har vært betydelige.