Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 1995

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen 1995. Prisen gikk dette året til Helje Solberg, VG, for «AUF-skandalen».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 12:32

SKUP-prisen 1995 - "AUF-skandalen"


Helje Solberg, VG, tildeles SKUP-prisen 1995 for "AUF-skandalen"

I løpet av det siste året har det ved flere anledninger vært hevdet at det i alle år, lenge før VGs avsløringer, har vært en kjent sak at de politiske ungdomsorganisasjonene har jukset med medlemstallene. Svaret på en slik innsigelse ble gitt allerede av Columbus da han beviste at et egg kunne stå ved å dunke det i bordet. Mange kunne avslørt at AUF og andre jukset, men det var VG som gjorde det.

Og hva mer er, VG har i løpet av det siste året rullet opp denne saken med en så overveldende mengde etterrettelig dokumentasjon at ethvert forsøk på bagatellisering og ufarliggjøring har vært dømt til å mislykkes.

Den 2. mars 1995 trykket VG Helje Solbergs første artikkel om at Oslo AUF i flere år hadde hevet langt større offentlige bidrag enn organisasjonen hadde rett til. Det ble starten på en omfattende politisk og juridisk prosess, som vi ennå ikke ser slutten på.

Gjennom hele den prosessen har VG vært ledende. Avisen har, med strenge krav til dokumentasjon, drevet saken videre fra skanse til skanse. Avisen har møtt motstand, til dels betydelig motstand, men både de involverte journalister og avisledelsen har hatt ryggrad og kraft til å holde stødig kurs uansett påtrykk utenfra. Avsløringene av medlemsjukset, i AUF og andre organisasjoner, er truende for det etablerte maktapparet i Norge. Artiklene gir grunn til å stille spørsmålstegn ved den etiske standard hos dagens og morgendagens politiske ledere. Dessuten dokumenterer de en bruk av offentlige midler basert på en lemfeldig saksbehandling og i beste fall uklare regler. Det er sjelden vi opplever en mer overbevisende etterlevelse av pressens rett og plikt til å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

Prisen går til Helje Solberg. Hun var alene om jobben i den første langsommelige letefasen, hvor man ikke hadde noe mer håndfast enn et tips og noen rykter. Etter hvert ble flere medarbeidere koplet på, og enhver kan forstå at kvaliteten på, og omfanget av, VGs arbeid i denne saken ikke ville vært mulig uten en omfattende og imponerende laginnsats. Bak pristildelingen til Helje Solberg ligger derfor en honnør til alle i VG som har gitt sitt bidrag til det juryen mener var det beste stykke undersøkende og kritisk journalistikk i Norge i 1995.