Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 1996

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen 1996. Prisen gikk dette året til Trond Nygard-Sture, Bergens Tidende, for «Nerheim-saken».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 12:35

SKUP-pris 1996 - "Nerheim-saken"

Trond Nygard-Sture, Bergens Tidende, tildeles SKUP-prisen 1996 for "Nerheimsaken".

Bergens Tidendes avsløring av at K. Nerheim Videregående skole i Bergen jukset til seg store offentlige midler ved hjelp av falske elevlister, er et eksempel på klassisk avslørende journalistikk. Fra et enkelt tips utenfra, via bredt kildearbeid, grundige undersøkelser og deretter konfrontasjon med skolens ledelse, rullet Trond Nygard-Sture opp en skandale som etter kort tid førte til at skolen ble nedlagt på grunn av økonomiske misligheter, midt i skoleåret.

Bergens Tidende mottok et tips om at det ikke var samsvar mellom de elevlister som K. Nerheim Videregående skole sendte inn til departementet, og det antall elever som faktisk gikk på skolen. Trond Nygard-Sture lette opp kilder som kunne gi ham elevlister. Disse brukte han til en bred sjekkerunde, der personene på listene ble kontaktet for å kontrollere skolens opplysninger. Samtidig hentet han inn materiale fra departement, regnskaper fra foretaksregisteret og rolleutskrifter om eierne og de mest sentrale i skolens ledelse.

Da avisen hadde ugjendrivelig dokumentasjon for at det hadde forekommet omfattende fusking, ble skolens ledelse konfrontert med opplysningene. Ledelsen nektet i første omgang, men forsto etter hvert at journalisten kunne dokumentere sine påstander. Det viste seg at skolen hadde mottatt 9,3 millioner kroner som den ikke hadde krav på. Bergens Tidende avslørte også at skolens styreformann mottok skyhøye honorarer, og at skolens regnskaper var belastet med utgifter som hadde lite med skolens drift å gjøre: flaggstang, bil og TV m.v.

Reportasjene i Bergens Tidende i januar 1996 førte til at departementet iverksatte gransking av skolen. Mindre enn to måneder etter den første artikkelen, begjærte skolen seg konkurs og ble nedlagt. Den kunne ikke betale tilbake de tilskuddene skolen hadde fått på falske premisser. Reportasjene førte også til at departementet besluttet å kontrollere samtlige 200 privatskoler i landet, og skjerpe kontrollen med tilskuddene.

Nerheim-saken viser hvordan en enkelt journalist kan gjennomføre et omfattende gravearbeid uten bruk av store redaksjonelle ressurser. Trond Nygard-Sture har arbeidet grundig, systematisk og målrettet. I løpet av relativt kort tid avslørte han omfattende juks med offentlige midler. Avsløringen fikk store konsekvenser - for byen, distriktet, fylket og for nasjonal politikk og kontroll overfor privatskoler. For juryen fremstår Nerheim-saken som et ekte skup, og som det beste eksempel på kritisk og undersøkende journalistikk i Norge i 1996.