Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2001

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen 2001. Prisen ble dette året delt mellom Trond Sundnes, VG, for «UDI-skandalene» og Eskil Engdal, Knut Gjernes og Erik Tumyr, Dagens Næringsliv, for «Sertifikat-saken».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 12:51

SKUP-pris 2001: «UDI-skandalene»

 Trond Sundnes, VG

Det er få offentlige etater det har stormet så mye rundt som UDI. Og mer skulle det bli etter at Trond Sundnes bestemte seg for å følge opp et tips han en dag fikk fra en ansatt i Utlendingsdirektoratet: «Du bør se på hvordan vi bruker penger».

Det er ingen enkel sak å skulle kartlegge pengebruken i en så stor organisasjon som UDI. Sundnes valgte ut noen områder, blant annet spørsmålet om et nasjonalt transittmottak, anbudsordninger for drift av mottak, innkjøpsordninger og reiseavtaler.

Så gravde han seg bakover, gjennom kilovis av brev og dokumenter, referater fra møter og spørretimer og alt han ellers fant av relevante opplysninger, sammenlignet og kontrollerte alt med en nitiditet som ville tatt motet fra de fleste av oss. Han pleiet muntlige kilder med omhu, skaffet seg interne notater, statistikker og rapporter, til han til slutt satt med så mange opplysninger at han kunne gjenomføre de nødvendige konfrontasjonene.

Så begynte de avslørende reportasjene å rulle ut fra VG-pressa: UDI hadde brukt fem år og 25 millioner kroner på planlegging av et nasjonalt transittmottak på Onsrud som ble stoppet av noe så banalt som en gangvei! Stortinget var feilinformert. Ny lokalisering av transittmottak på Trandum ble torpedert av VGs avsløringer. Og det stoppet ikke med dette. I sak etter sak ble søkelyset satt på sløsing med ressurser, på manglende oppfølging av avtaler og på en ytterst tvilsom anbudskultur.

VGs avslørende reportasjer førte til granskning av hele UDI og senere til UDI-direktør Drefvelins avgang. Avtaler og regelverk kom på plass, og planene om et nasjonalt transittmottak ble til slutt skrinlagt for godt.

Det skal en streng kildekritisk holdning til for å kunne gjennomføre et prosjekt som «UDI-skandalene». Det skal fantasi og etisk bevissthet til også. Og mot og utholdenhet når systemet forsøker å motarbeide deg og når kildene blir engstelige. Alt dette skjøttet Sundnes på en utmerket måte.

Slikt blir det heder, ære - og SKUP-pris av!

 

SKUP-pris 2001: «Sertifikat-saken»

Eskil Engdal, Knut Gjernes og Erik Tumyr, Dagens Næringsliv

Mens andre medier lot seg blende av Kjell Inge Røkkes nye fartsvidunder «Celina Bella», stilte Dagens Næringsliv spørsmålet «Har Røkke lov til å føre en så stor båt?». Svaret fra hans pressetalsmann var: Når Røkke sier at hans sertifikat er i orden, må det være tilfredsstillende.

 Det pirrende svaret var med på å igangsette brottsjøer av spektakulære avsløringer. En båtselger som ikke bare tilbød luksusbåter, men også nødvendige skippersertifikater, en svensk sjøfartsinspektør som mot betaling utstedte sertifikat uten godkjent kursing. En rekke prominente nordmenn som satt på tvilsomme sertifikater og er under politietterforskning. Og et Kongelig Norsk Båtforbund som ble tatt med seilerbuksene nede.

«Sertifikat-saken» er en oppvisning i kildepleie, variert metodebruk, etisk evaluering, og etter juryens mening forsvarlig bruk av falsk identitet, hektisk dokumentjakt, journalistisk timing, fotografisk dokumentasjon og et imponerende feltarbeid - blant annet lynkurs om luksusbåter og bruk av innleid Mercedes for å oppnå troverdighet.

Juryen vil spesielt berømme:

1) Journalistene holdt under hele arbeidet stø kurs og lot seg ikke friste av sidespor i saken.

2) Journalistene satt allerede på to sertifikater da de fikk klarsignal til å kjøpe sitt eget. Som sådan er ikke kjøpet en klassisk provokasjon, men en betimelig, prisverdig ekstra sjekk av korrektheten i eget kildemateriale.

3) Journalistene unnlot bevisst å la norske myndigheter gi en «vi er sjokkert»-kommentar til saken før trykking, men stolte på at sakens fakta var så sterke at de i seg selv utløste reaksjoner.

Det skader ikke at faktaspekket, avslørende journalistikk er drivende godt skrevet!

Juryen vil også bemerke at Dagens Næringsliv i den etterfølgende strid om båndopptak og arbeidsmetoder, førte et saklig faktarelatert forsvar for sin sak og har tatt selvkritikk på noen punkter.

Skyld er ennå ikke fordelt. «Sertifikat-saken» er uansett et så imponerende prosjekt at juryen tildeler SKUP-pris.