Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2003

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2003. Prisen gikk dette året til Rolf J. Widerøe og Tor Strand, VG, for «Lucia-stiftelsen».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 12:56

Et navn blir nevnt for en våken journalist. Det holdes varmt i minnet inntil navnet dukker opp i forbindelse med en skyteepisode en vinterdag utenfor Oslo. Det skulle gå ytterligere to år før første artikkel ble satt på trykk.

Sakte men sikkert rullet journalistene opp en virksomhet som skulle vise seg å innholde det meste: Utad en idealistisk stiftelse som ga bo- og behandlingstilbud for barn og voksne med store psykiske problemer,  innad et sted som brukte tungt kriminelle som miljøarbeidere – medarbeidere som koblet av med torpedovirksomhet og narkotikakriminalitet på fritiden.

Alt mens faglig og daglig leder for bo- og behandlingstilbudet selv var involvert i forhold som etter hvert førte til at han ble siktet for grovt underslag og medvirkning til grovt trygdebedrageri. I dag er institusjonen under avvikling og lederen sitter i varetekt.

Institusjonen ble finansiert med millioner av offentlige skattekroner;  men offentlige myndigheter førte i svært liten grad faglig tilsyn med stedet.

Avsløringene kom som resultat av en storstilt research: 250 muntlige kilder ble brukt, 70 intervjuer ble gjennomført, 61 personer ble inngående gransket og en lang rekke virksomheter ble saumfart på det grundigste ved hjelp  av regnskaper, årsrapporter, stiftelsesdokumenter, postjournaler, rolleutskrifter, utskrifter fra folkeregisteret, skjenkeregister, bostyrerapporter, dommer og rettslige kjennelser fra flere land. Ja til og med en  PFU-klage mot journalistene viste seg å inneholde avgjørende opplysninger i saken. I tillegg måtte journalistene utføre observasjon og utstrakt fotospaning på jakt etter opplysninger.

Avsløringene førte til den største politirazziaen som har vært gjennomført i Oslo da 70 politifolk slo til mot 18 adresser.

Arbeidet viser journalistikk av ypperste klasse.

Journalistene har jobbet under tildels svært vanskelige forhold, med trusler mot liv og helse hengende over seg. Se på kildearbeidet og ikke minst den metodiske tilnærmingen. Pressens samfunnsrolle ivaretas på en forbilledlig måte, de etiske vurderinger er gjennomtenkte - og ikke minst – denne saken vitner om to journalister med stort engasjement for sitt samfunn og sin jobb.

Vær så god – dette er historien om hvordan psykiateren Sharok Ezazi og Lucia-stiftelsen ble avslørt og avkledd av to VG-journalister. 

Årets SKUP-pris går til Rolf J. Widerøe og Tor Strand for deres arbeid med Lucia-stiftelsen.