Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2006

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2006. Prisen gikk dette året til Tormod Strand, NRK Dagsrevyen, for «Klasevåpen».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 13:37

SKUP-prisen 2006: «Klasevåpen»

En journalist fra Norge møter en ung kvinne som krigen i Afghanistan har lemlestet for livet. Møtet gjør et uutslettelig inntrykk på journalisten. Det viser seg å bli begynnelsen på en serie avsløringer om norske våpenarsenal, norsk forsvarspolitikk og norske myndigheters manglende evne eller vilje til å tale sant. Forsvaret og ansvarlige politikere har gjentatte ganger benektet at Norge har klasevåpen. Andre hevder det motsatte.

Gjennom kritisk å etterprøve all informasjon, avslører journalisten at ”fredsnasjonen” Norge har det internasjonalt omstridte våpenet. Klasevåpen utgjør faktisk så mye som 40-50 prosent av ammunisjonen i det norske artilleriet. Myndighetene kaller det bare noe annet.

Når innrømmelsen til slutt kommer, hevder Forsvaret at det norske klasevåpenet er en nyere og forbedret versjon enn det andre land har.

Ved å sammenligne våpenbetegnelser gjennom internasjonale kilder avslører journalisten at heller ikke dette er riktig. Det er akkurat samme type våpen som andre bruker, og som har skapt enorme sivile lidelser, senest i Libanon. Journalisten påviser dessuten at blindgjengerprosenten er langt høyere enn det Forsvaret hevder.
En utholdende, kreativ og etterrettelig journalistikk har gitt en ubehagelig avsløring for den rød-grønne regjeringen. Den hadde lovet å arbeide for et internasjonalt forbud mot klasebomber.

Etter avsløringene innfører regjeringen et midlertidig forbud mot bruk av klasevåpen. En kampanje for et internasjonalt forbud mot bruk av denne våpentypen igangsettes. Norge inviterer over 40 land til konferanse for å få dette til.

En enkelt journalists pågående søken etter sannheten har gjennom en serie nyhetsinnslag bidratt til at norsk våpenpolitikk allerede er endret. En endring internasjonalt er også i gang.

SKUP-PRISEN for 2006 tildeles journalist Tormod Strand i NRK Dagsrevyen for prosjektet Klasevåpen.