Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2008

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2008. Prisen gikk dette året til Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke, NRK Brennpunkt, for «Mitt skip er lastet med».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 14:29

SKUP-prisen 2008: «Mitt skip er lastet med»

Mai 2007: En tank eksploderer og fire andre tanker brenner opp hos Vest Tank i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. I månedsvis etterpå preges hele området av en ubehagelig lukt. Folk føler seg syke. Ingen kan fortelle hva som var på tankene, men både Vest Tank og myndighetene er tydelige på at dette er helt ufarlig.

Nyhetens interesse er falt i mediene – men to journalister slår seg ikke til ro med ufarliggjøringen. De vil vite hva som befant seg i tankene og hvorfor folk er blitt syke. De vil vite hva Vest Tank egentlig drev med.

Gjennom nitid, kreativt og utholdende kildearbeid avdekker journalistene bit for bit hva tankskipene egentlig fraktet til og fra Norge og hvilken suspekt handel dette dreide seg om. De avslører at verken Kystverket, Tollvesenet eller SFT vet hva norske båter bringer inn og ut av norske havner og hva som befinner seg i tankanlegg. Systemet er utelukkende basert på tillit.

Ved bruk av internasjonale skipslister, trafikklogging, nettverktøy og utallige kilder i Norge og utlandet finner journalistene gradvis ut av et komplekst bilde. De møter stadig veggen, men de gir seg aldri. Komplisert kjemi og internasjonal skipshandel læres for å komme videre. Teorier lanseres og endres. Tråder som tidlig ble trukket fra en forurensningsskandale i Elfenbenskysten til tankanlegget i Sogn og Fjordane, granskes videre.

Til slutt avtegner et klart bilde seg av en systematisk internasjonal transport av giftig avfall og produksjon av svært dårlig bensin som leveres til det afrikanske markedet. Myndighetenes mangel på kontroll med tankanlegg på land og skipslaster inn og ut av landet gjør Norge sentral i denne ulovlige virksomheten.

I ettertid forbedrer norske myndigheter sine kontrollrutiner, en femårig kartlegging av helseskadene hos befolkningen i Gulen er iverksatt og Økokrim etterforsker fortsatt saken.

Juryen gratulerer Synnøve Bakke og Kjersti Knudssøn med SKUP-prisen for 2008.