Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2012

Her er juryens begrunnelse for tildeling av SKUP-prisen og diplomene for 2012. Prisen dette året gikk til Lars Bache Madsen, Knut Gjernes, Stig Tore Laugen og Mikaela Berg i Dagens Næringsliv «Dopingmafiaen».

18.09.2014 15:34

«Etter 22. juli-terroren begynte DN-journalistene å interessere seg for det norske dopingmarkedet. Massedrapsmannen brukte anabole steroider i tiden fram mot terrorangrepene, og flere spørsmål om dopingbruk og omsetningsapparat ble stilt internt i redaksjonen. Journalistene evnet etter langvarig arbeid å finne svarene.

Journalistene kom på sporet av dopingbørsen Anabolic Forum, den dominerende markedsplassen for ulovlig salg av dopingmidler. Norsk politi hadde i liten grad interessert seg for denne børsen og det kriminelle nettverket som styrte den, til tross for at svenske politidokumenter viste at nordmenn var involvert i svenske dopingsaker.

Journalistene har gjennom en særdeles grundig og komplisert kartlegging som også inkluderer timer med spaning, avslørt et voldskriminelt nettverk av mafiaformat som står bak en kriminell milliardindustri.
Metodebruken er svært omfattende, kreativ og forbilledlig systematisk, med solid etisk refleksjon i bunn. Blant annet viser journalistene nødvendigheten av å opptre med skjult identitet og å begå lovbrudd gjennom kjøp av dopingmidler for å få nødvendig dokumentasjon. Kilders og egen sikkerhet i arbeidsprosessen er også bevisst ivaretatt.

Gjennom to omfattende dokumentarer og en rekke artikler avdekkes et samfunnsskadelig bilde som politiet ikke lenger kunne overse. Journalistenes avsløringer førte til tidenes største dopingaksjon i Norge med en rekke pågripelser og til nå over 100 siktelser i det som er i ferd med å bli også den største dopingsaken i Europa.

Juryen er imponert over journalist-teamets langvarige, nitide og utholdende arbeid. Juryen vil berømme prisvinnerne for å sette et så ettertrykkelig søkelys på et så viktig og samtidig forsømt samfunnsområde der kriminalitet fritt har fått utviklet seg.

Juryen gratulerer Lars Backe Madsen, Knut Gjernes, Stig Tore Laugen og Mikaela Berg med SKUP-prisen for 2012».