ABC i rett og galt

Som en av Norges mest kjente advokater blir John Christian Elden aldri ferdig med å lære norske journalister grunnleggende juss. 

Hanne Brønmo, 05.04.2014 18:34

Foto: Helle Gannestad 

John Christian Elden har holdt kurs på SKUP i mange år, men disse gjerne har vært plassert på programmet søndag morgen. Det var derfor mange som ville lære seg “juss for dummies” også i år.
- Målet mitt er at flere av dere skal kunne bruke de rettslige termene nogenlunde riktig Det har jeg brukt mange år på å irritere seg over, sier Elden.
Det er særlig en ting han håpet publikum skulle få ut av spørsmål og svar-seansen.
Ingen er dømt eller skyldig før det foreligger en endelig dom, det er det viktigste å huske for journalister som skal ha en grunnleggende kritisk natur, sier Elden.

- Et menneskelig aspekt

Elden er opptatt av begreper og hva som skiller en mistenkt fra en som er siktet eller anmeldt.
- Mistenkt betyr ingenting i kriminalverdenen. Er man derimot siktet, betyr det at en påtalejurist har vurdert saken sånn at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at han er skyldig for hendelsen, såkalt skjellig grunn til mistanke.
Når noen er siktet, er det også lov å skrive om saken, i følge advokaen.
- Da foreligger det en skjellig grunn til mistanke, men det er fortsatt bare en politijurist som har vurdert saken. Det finnes også et menneskelig aspekt i det juridiske, minnet han om.

Den humane fyllearresten

Loven pålegger ikke den enkelte påtalemyndighet å samarbeide med pressen. Elden mener vi jevnt over flinke til å finne en balansegang. 
- Men av og til graver for mye i det som bare kan være interessant i et kjendisperspektiv. To sider av en sak, det må journalistene bli flinkere på. De er ikke alltid like flinke til å se alternativene heller, mener han.
På spørsmål fra salen kunne han også bekrefte noe som kan være betryggende på mange:
I fyllearresten er du uskyldig. Der er loven såpass human at politiet skal ivareta ditt beste.