Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i norske medier.
 

Web-redaksjon:
Web-ansvarlig:
Jan Gunnar Furuly

Medarbeidere:

Jan Gunnar Furuly (Styreleder)
Jens Egil Heftøy (Sekretariatsleder)

SKUP
Postboks 8745 Youngstorget
0028 Oslo

Tlf: 22053973

Org.nr: 977291836
 

Nyheter
document.domain = /([a-z0-9-]+\.((co|org|gov)\.\w{2}|\w+))$/i.exec(location.hostname)[0];
(function(){var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.async=true;s.src="//skup.mynewsdesk.com/hosted_newsroom.js";var i=document.getElementsByTagName('script')[0];i.parentNode.insertBefore(s,i);})();
»
test skup-pris-mod
Her kan du sende inn dokumenter til SKUP-prisen
» les mer