Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i norske medier.
 

Web-redaksjon:
Web-ansvarlig:
Jan Gunnar Furuly

Medarbeidere:

Jan Gunnar Furuly (Styreleder)
Jens Egil Heftøy (Sekretariatsleder)

SKUP
Postboks 8745 Youngstorget
0028 Oslo

Tlf: 22053973

Org.nr: 977291836
 

DEBATT om journalistikk

NRK, NAV, PFU og SKUP

Her finner du leserinnleggene fra Anders Cappelen, NRK, samt pekere til metoderapporten og uttalelsen fra Pressens faglige utvalg

Løgn, forbannet løgn og statistikk

Gudbrand Jevne, adm. direktør i TNS Gallup, avviser i et debattinnlegg påstander som Jon Gangdahl fremsatte under et seminar på SKUP-2008, om at TNS Gallup har "manipulert undersøkelser for å tekkes oppdragsgiver".


Handlar om meir enn Rana Blad

Kvifor vart ikkje Rana Blad invitert til Terra-debatten på SKUP? Det enkle svaret er at debatten ikkje skulle handle om Rana Blad, svarer SKUP-leder Håkon Haugsbø på kritikken fra Kirsti Nielsen.


Kronikk: Den fjerde avmakt
"Kritiske og undersøkande journalistar skal vere vaktbikkjer i demokratiet. Men den fjerde statsmakt står no i fare for å bli lamma av avmakt". Les hele SKUP-leder Håkon Haugsbøs kronikk i Aftenposten.
Redaktørplakaten i strid med ytringsfriheten?

Debatt: "Vi lever i mediekonsernenes tidsalder og nye problemstillinger dukker opp knyttet til forsvaret av Redaktørplakaten. Kan vi se konturene av en debatt som kan ende med at Redaktørplakaten må moderniseres og tilpasses en konsernvirkelighet", skriver professor Rune Ottosen i et debattinnlegg på SKUPs debattsider.
Flokkdyr mot Høybråten
Debatt: Mørkemannen Høybråten ønsker livet av en syk og uskyldig seksåring. Omtrent slik framstilles Mehmet-saken i våre ledende nyhetsmedier. Men er det hele sannheten, spør Kari Karstensen i Avisa Nordland.

Redaktørens samfunnsrolle

Redaktørens ansvar for å bære fram den kritiske og undersøkende journalistikken som fører til samfunnsendringer er gradvis blitt svekket og usynliggjort, skriver SKUP-leder Kjetil Stormark og foreslår endringer i Redaktørplakaten.
Må noen vekkes?

På årets SKUP-konferanse i Haugesund i april i år var det ytterst få deltakere fra TV2, mens NRK stilte med mer enn 70 representanter. Muligens en tilfeldighet. Men jeg tror ikke det, skriver SKUP-leder Kjetil Stormark.


"Skulle ta Rana Blad"
Kirsti Nielsen,ansvarlig redaktør i Rana Blad, er slett ikke fornøyd med svaret hun fikk fra SKUP-leder Håkon Haugsbø om Terrasak-seminaret på SKUP-2008.

Hvorfor ble ikke Rana Blad invitert?

Redaktør Kirsti Nielsen i Rana Blad reagerer kraftig på harselas over avisens fravær i Terra-saken under helgens SKUP-konferanse i Tønsberg. Hvorfor ble ikke Rana Blad invitert med i panelet? spør redaktøren i et innlegg på skup.no.


Sogn og Fjordane: Det SKUP-frie fylket
Helgens SKUP-konferanse satte fokus på "Gravingen i det ganske land". Ikke en eneste journalist fra Sogn og Fjordane kom på konferansen, og ifjor måtte initiativtagerne for fylkets egen journalistpris skuffet innse at de ikke fant en eneste verdig kandidat.
Fredsspiral for masochister

Johan Galtung mener gravejournalister har noe masochistisk over seg. Han ønsker seg heller mer av fredsjournalistikken.
Reaksjoner en studie verdt

Arne Eriksen og Bård Michalsen er overrasket over kritikken som er kommet mot dem på bakgrunn av deres studie av forholdene for norsk gravejournalistikk. I et debattinnlegg svarer de på slakten av rapporten.
Noe er råttent i BBC
Den britiske mikrobiologen og våpeneksperten dr. David Kelly (59) var helt uforberedt på hva som ville bli konsekvensen da han møtte BBC-journalisten Andrew Gilligan på Charing Cross Hotel i London 22. mai i år.