Avslører krigsforbrytelser fra sofaen

Elliot Higgins driver gravejournalistikk fra sofaen i England. Ved å analysere hundrevis av YouTube-filmer daglig har han blitt en av de fremste kildene til informasjon om borgerkrigen i Syria.

Lovise Ingeborg Gangnes, 04.04.2014 20:17

Foto: Jørgen Kvalsvik 

Fredag kveld fortalte Higgins en fullsatt sal om hvordan han analyserer Youtube-filmene fra det krigsrammede landet. Det krever nemlig mye arbeid å verifisere innholdet fra filmene.

Higgins viste tilhørerne hvordan han plasserer tilhørerne geografisk, ved å tegne opp kartlinjer og deretter sammenligne dem med ekte kart. Han viste også hvordan det er mulig å identifisere våpen ved å zoome inn på viktige detaljer som tegn og bokstaver på våpnene.

YouTube-graveren forklarte videre hvordan han avslørte våpensmugling fra Kroatia til Syria. Denne avsløringen nådde forsiden av New York Times. I tilegg fortalte han om det omfattende prosjektet det var å avsløre at det ble brukt kjemiske våpen i borgerkrigen.

Etter foredraget stilte The Guardian-journalist Luke Harding spørsmålet: hvorfor gjør du egentlig dette? Higgins forklarte at han først bare var interessert i å «se hva som fantes der ute», mens han i senere tid fikk et ønske om å utnytte kunnskapen bedre.
- Jeg samarbeider nå med organisasjonen Humans Right Watch og prøver å finne andre måter å bruke informasjonen på. I tilegg ønsker jeg å lære andre hvordan man kan jobbe på denne måten, uttalte Higgins.


Vil du lese mer om sofagraver Elliot Higgins? Sjekk ut årets konferansemagasin Siste SKUP!