Slik er politiets avhørsmetode

Norges fremste ekspert på avhørsteknikk, Asbjørn Rachlew, forteller hvordan politiet gjennomfører avhør. Han mener journalister kan lære av politiets metoder.

Astrid Øvre Helland, 04.04.2014 20:25

Foto: NTB Scanpix 

Rachlew har tatt doktorgraden i justisfeil ved politiets etterforskning. Han var også en sentral støttespiller for teamet som avhørte Anders Behring Breivik. Da han fredag ettermiddag holdt foredrag om politiets avhørsteknikker, presenterte han modellen som norsk politi bruker.

For å vise hvordan politiet kom frem til denne modellen gikk Rachlew tilbake til Birgitte-saken. Birgitte Tengs ble funnet drept i 1995, og fetteren innrømmet drapet. Like etter innrømmelsen gikk professor Gisli Gudjonsson gjennom avhørsmetoden. Hans konklusjoner rystet Politi-Norge. Professoren mente politiets metoder var manipulerende, og at det var om å gjøre å få frem en tilståelse, ikke å finne ut om vedkommende faktisk var skyldig.

- Jeg jobbet som drapsetterforsker i Oslo på den tiden, og husker at vi himlet litt med øynene av resultatet. Senere ble jeg interessert i å finne ut hva vi egentlig visste om våre egne avhørsmetoder, og i 1999 dro jeg til England og tok mastergrad om avhørsmetoder, sier Rachlew.

Han fant ut, i likhet med Gudjomsson, at det var anvendt manipulerende, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder. Han fant også ut at det ikke fantes noe opplæring av hvordan avhør skulle foregå.

- Om ansatte i politiet spurte etter informasjon om avhørsmetoder, fikk de dokumenter som beskrev hvordan man kunne kvitte seg med «problemet», som var forsvareren. Det ble også formidlet at man skal få vedkommende til å stole på avhøreren, og ingen andre, sier han.

Basert på funnene i mastergraden laget politiet den første nasjonale opplæring for avhørsmetoder. Tidligere hadde dokumenter om metoder ved avhør vært hemmeligstemplet, men prinsipp om åpenhet om metodene ble nå innført.


Politiets formelle avhørsmetode er delt inn i flere faser. Disse er:

1) Planlegging: Man undersøker om avhørsrommet er klart, om alt vi trenger er tilgjengelig slik at vi kan konsentrere oss om intervjuet. Så er det saksforberedelser for å ha all nødvendig kunnskap om saken. Til slutt forbereder vi oss mentalt. Vi må tenke på alle alternative forklaringer som vedkommende kan komme opp med.
2) Møte intervjuobjektet: Her gir vi vedkommende informasjon om hvordan vi skal gjennomføre avhøret. Dette er for å vise at vi tar dem på alvor, og la dem forstå at de har rettigheter.
3) Intervjusituasjonen: Her lar vi vedkommende forklare seg fritt. Noen ganger setter vi dem mentalt tilbake til hendelsetidspunktet med spørsmål som: «Hva følte du på det tidspunktet? Hvilket vær var det?»
4) Sonderingsfasen: Vi starter med å la vedkommende svare på viktige deler av forklaringen. Vi får da en ny fri forklaring på de sentrale temaene. Vi prøver å ikke stille ledende spørsmål eller å tolke vedkommendes reaksjon.
5) Avslutning: Her oppsummerer vi det som er blitt sagt. Noen ganger fungerer det også å bare være helt stille i tilfelle vedkommende ønsker å si noe mer.

- Jeg mener journalister og alle som innhenter informasjon kan lære av denne metoden. Så klart, når tiden er knapp er det ikke mye du får tid til. Men det ligger mye nyttig kunnskap i metoden, sier Rachlew.

Han forteller at det ikke har vært lett å forandre politiets avhørmetode, men mener de går i riktig retning.

- Det har til tider vært tøft å få folk til å forstå at vi måtte forandre måten vi avhørte folk. Fremdeles er det enkelte kollegaer som ikke snakker med meg.