Metoderapportfrist 20. januar

Det er tiden for å oppsummere året som har gått. Det betyr også skriving av metoderapport i kampen om SKUP-prisen. Innsendingsfrist er 20. januar 2014.

Jens Egil Heftøy, 27.11.2013 13:10

SKUP-prisen, norgesmesterskapet i journalistikk, heder og ære fra sine egne. Siden 1992 har journalister over hele landet drømt om å bli kalt opp til scenen på SKUP-konferansens prismiddag, som vinner av det gjeveste av det gjeve.

SKUP-prisen er på 50.000 kroner, og finansieres av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og SKUP i fellesskap. I tillegg til selve prisen kan juryen også dele ut diplomer.

Alle som arbeider med journalistikk eller med journalistiske metoder kan delta, uansett hvor arbeidet er publisert. Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2013, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

For å konkurrere om SKUP-prisen må det skrives metoderapport. Rapporten, med vedlegg må være prissekretariatet i hende innen 20. januar 2014.

Les mer: Statutter
Les mer: Tidligere vinnere
Les mer: Metoderapportarkiv
Les mer: Metoderapportens ABC, Slik skriver du en god metoderapport


Hvem kan nominere?
Alle kan nominere kandidater til prisen. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som sendes til SKUP-juryen.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Metoderapportens lengde bør normalt ikke overstige 20 A4-sider med normal linjeavstand. I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte.

a) Kopier av det publiserte:
Metoderapporten må foreligge på papir i åtte eksemplarer, med alle vedlegg/kopi av det publiserte. I tillegg må det oversendes elektronisk kopi av metoderapporten, i word- eller PDF-format. Den elektroniske kopien sendes på e-post til elisabeth.johansen@ij.no.

For radio og TV kreves kopier i form av lydbånd eller video. Båndene skal være redigert kronologisk etter sendingstider, og må være i DVD eller andre ordinært tilgjengelige formater.
b) Metoderapport:
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Rapporten må inneholde skikkelig beskrivelse av følgende nummererte punkter:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben.

2. Tittel på arbeidet, prosjektet.

3. Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium.

4. Redaksjon og redaksjonsadresse, samt tlf.nr.

5. Journalistens (eller kontaktpersons) adresse og telefonnummer.

6. Redegjørelse for arbeidet;
a) Når og hvordan kom arbeidet i gang, hva var ideen som startet det hele?
b) Hva var den sentrale problemstilling ved starten av prosjektet?
c) Redegjør kort for hva som er genuint nytt i saken (sett mot evt. tidligere offentliggjort informasjon).
d) Kort beskrivelse av organiseringen av arbeidet, metodebruk, kildebruk, problem underveis mv. Redegjør spesielt for kildebruk og kildekritikk.
(vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)

7. Spesielle erfaringer du vil nevne.

8. Sted og dato, samt din underskrift.

Papirer og digitalt materiale, i åtte eksemplarer, sendes:

SKUPs prisjury
Institutt for Journalistikk
Postboks 214
1601 Fredrikstad

Metoderapporten sendes i tillegg til elisabeth.johansen@ij.no.

Ved spørsmål, kontakt Elisabeth Johansen, Institutt for Journalistikk. Mobil 91 62 94 84.

NB! Innsendingsfrist: 20. januar 2014.

Publisering av Metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie, og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav om tilsvarsrett.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.