Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2004

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2004. Prisen gikk dette året til Rune Ytreberg, NRK Troms og Svein Bæren, NRK Brennpunkt, for «Rovfiskerne».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 13:17

SKUP-prisen 2004: «Rovfiskerne»

Følg pengene! Et tilsynelatende enkelt råd, men en uhyre krevende gjerning i en globalisert verden der slett ikke alt er som det ser ut til å være.

 
Følg kvotene! tenkte årets SKUP-vinnere.

På overflaten så det enkelt ut: Barentshavet tømmes for fisk, av russiske trålere. Men ved våken observasjon snappet årets prisvinnere opp at de russiske trålerne hadde norske eiere. Det videre arbeidet dokumenterte hvordan NORSKE eiere utnytter fattige russiske fiskere til å tømme havet – alt for å skumme overskuddet.

Juryen er dypt imponert over vinnernes standhaftighet, utholdenhet og ikke minst - oppfinnsomhet - for å skaffe seg nødvendig kunnskap og oppsiktsvekkende dokumentasjon.

I Norge er den totale listen over hvilke russiske båter som har lisens til å fiske i norsk farvann hemmelig. Det er også hemmelig hvor mye og hvor de fisker. Men ikke nå lenger…

Gjennom 9 måneder kartla SKUP-vinnerne alle russiske fiskefartøy i Barentshavet, mer enn 300 i tallet, og visste til enhver tid hvor de befant seg. Og hør bare:

Ved hjelp av Brønnøysundregistret, Bizweb, Lloyds skipsregister, en rekke postlister, havneregistret i Murmansk, flere forskningsrapporter og en kinesisk hjemmeside, kartla de hvilke båter det norske rederiet Ocean Trawlers var involvert i. Ved å sammenkjøre sine egne funn med den private nettsiden Barents-News, førte de i over to måneder daglig logg over alle de russiske båtenes operasjoner.

Slik dokumenterte journalistene hvordan myndighetene lures. Ved å laste om fisken til havs, til mange båter som igjen leverer til en rekke havner i EU, klarer ikke myndighetene å kontrollere hvor mye som faktisk tas opp av havet. 

Årets SKUP-prisvinnere fulgte Drøbaksfirmaet Ocean Trawlers,  til lands og til vanns. På veien viste de hvordan rederiet utnytter gråsoner, pleier tvilsom kontakt med russiske maktpersoner og sørger for at den norske kystvakten jobber under umulige forhold.

Etter SKUP-vinnernes arbeid har det tvunget seg frem større åpenhet og handling hos både russiske og norske myndigheter. Statsministeren har tatt opp overfisket i Barnetshavet i FN.

Til tross for lukkede, motvillige kilder og få bildemuligheter, klarte vinnerne av SKUP-prisen 2004 å fortelle en historie som røsker opp i vårt virkelighetsbilde. 

Årets SKUP-pris går til Rune Ytreberg, NRK Tromsø og Svein Bæren, NRK Brennpunkt for ”Rovfiskerne”.