Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2005

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2005. Prisen dette året ble delt mellom Anne Hafstad, Siri Gedde-Dahl og Alf Endre Magnussen, Aftenposten, for «Vannverkskandalen på Romerike» og Synnøve Bakke og Kjersti Knudssøn, NRK Brennpunkt, for «Kvikksølvjentene og kvikksølvbarna»

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 13:28

SKUP-prisen 2005: «Vannverkskandalen på Romerike»
SKUP-prisen 2005: «Kvikksølvjentene og kvikksølvbarna»

Årets SKUP-pris går til to redaksjoner. Til to prosjekter som er svært ulike både hva gjelder presentasjon og arbeidsmetodikk. Det de har felles, er at de er fremragende eksempler på godt journalistisk håndverk, og at vi i begge tilfeller får ny og viktig innsikt.

Det første prosjektet handler om et tips, opparbeidet fagkunnskap og dyktig utført gravejournalistikk i et løpende nyhetsarbeid med stramme tidsfrister.

Det andre prosjektet handler om journalisters egne observasjoner og om det grunnleggende journalistiske spørsmålet: Hvorfor?

Jeg leser nå opp juryens begrunnelse for det første prosjektet, deretter leser jeg opp juryens begrunnelse for det andre, før vi deler ut begge prisene og slipper applausen løs.


Om det første prosjektet uttaler juryen:

I løpet av noen få uker høsten 2005 klarte journalistene å avdekke en historie nesten for utrolig til å være sann. Det dreier seg om store økonomiske misligheter i kommunale bedrifter.

Journalistene visste at korrupsjon, bestikkelser og smøring er vanskelig å dokumentere. Men med allerede opparbeidet fagkunnskap og systematisk jobbing, greide de å avsløre at direktøren for de kommunale bedriftene gjennom år hadde beriket seg selv og sin familie med offentlige kroner. Etter hvert ledet sporene til Sør-Afrika der journalistene avdekket at direktøren eide en svært verdifull jaktfarm på 40 000 mål. Finansieringen er under etterforskning. Konsekvensene av journalistenes avsløringer er at direktøren og hans sønn er siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap. De kommunalt valgte styrene har trukket seg og ordføreren er innvilget permisjon.

I en tid der mange snakker om korrupsjon, har disse tre journalistene på imponerende vis greid å dokumentere nok til at politiet etterforsker både korrupsjon og økonomiske misligheter av betydelig omfang.

Om det andre prosjektet uttaler juryen:

Journalistene undret seg: Hvorfor ble så mange kvinner med samme yrkesbakgrunn syke og arbeidsuføre? De begynte å undersøke, i Norge og i utlandet. Etter de to journalistenes imponerende arbeid, er bildet av hva slags farer 10 000 tannlegeassistenter utsatte seg for i arbeidet med kvikksølv, endret for alltid!


Dette arbeidet skjedde ikke uten motstand. Tannlegeassistentenes plager skyldtes ikke arbeidet med kvikksølvet, hevdet ekspertveldet.

Gjennom grundig og tålmodig arbeid har prisvinnerne kunnet gå i rette med det rådende budskap fra leger, forskere, trygdevesen og rettssystem:

For å dokumentere sin hypotese fikk journalistene blant annet gjennomført:


·        En stor undersøkelse av tannlegeassistenter som avdekket overhyppighet av en rekke alvorlige lidelser.

·        Et eksperiment med oppvarming av amalgam, med gjentatte målinger, som hver gang sprengte skalaen på måleapparatet.

·        En grundig kartlegging av internasjonal forskning som viste noe helt annet enn hva norske forskere og myndigheter hadde hevdet gjennom årtier.

Journalistenes arbeid har ført til at det offentlige har snudd og undersøker nå kvikksølvskader i Norge. Det samme skjer i Danmark.

Her har vi to journalister, som med stort personlig engasjement, hele tiden gjør det lille ekstra i sine journalistiske metoder, og som virkelig oppfyller sitt oppdrag om å være svake gruppers forsvarer.


Årets SKUP-priser går til

Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen i Aftenposten for "Vannverksskandalen på Romerike"

Og til Synnøve Bakke og Kjersti Knudssøn i NRK Bergen for

Brennpunkt-programmene "Kvikksølvjentene" og "Kvikksølvbarna"