Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2007

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2007. Prisen gikk dette året til Morten Hofstad, Finansavisen, for «Terra og kommunene».

Jens Egil Heftøy, 19.01.2010 13:44

SKUP-prisen 2007: «Terra og kommunene»
Finansavisens avsløring av norske kommuners halsbrekkende investeringer kom som et resultat av Morten Hofstads nysgjerrighet, kunnskap og faglige dyktighet.
Saken starter idet journalisten snubler over et referat i Rana Blad fra et kommunestyremøte i Hemnes. Her kommer det frem at kommunen har plassert 84 millioner kroner i låneprodukter knyttet til det amerikanske markedet, som hadde falt kraftig. Journalisten stusser over beløp og risikoprofil, og begynner å grave. Han forstår snart at kommunestyrereferatet bare viser toppen av et isfjell.

31. oktober avslører Finansavisen det som senere har fått navnet Terra-skandalen. Norske småkommuner hadde plassert 850 millioner kroner i råtne amerikanske lån. Ingen norske medier følger opp. I stedet møter journalisten sterk motstand fra både Terra og kommunene, og har lenge følelsen av å stå alene.

Først etter noen uker følger andre norske medier etter. I begynnelsen av desember konstaterer New York Times at lånekrisen i USA har spredd seg til de mest utenkelige steder i verden, til norske utkantkommuner.

Tvil, tro og utholdenhet er åpent beskrevet i metoderapporten. De kildekritiske aspektene er godt diskutert.

Morten Hofstads arbeid bygger på tradisjonell, forbilledlig bruk av journalistisk metode. Han jobber strategisk, kildekritisk og bredt. Han benytter skriftlige og muntlige kilder – i riktig rekkefølge. Han setter seg inn i aktørenes tankegang og skaffer seg tidlig hjelp til å forstå de kompliserte lånestrukturene.

Terra-saken lå åpen for mange norske medier. Morten Hofstad evnet å plukke den opp, forstå den og få den publisert.

Juryen gratulerer Morten Hofstad med SKUP-prisen for 2007.