Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2009

Her er juryens begrunnelse for pris og diplomer i konkurransen om SKUP-prisen for 2009. Prisen gikk dette året til Gøran Skaalmo og Trond Sundnes, Dagens Næringsliv, for «Under radaren».

14.04.2010 12:49

Årets SKUP-vinnere fikk et tips om en markedskrig mellom to selskaper ingen av dem hadde hørt om. Resultatet ble en avsløring av dimensjoner, inneholdende ”drittpakker”, pengesløsing i milliardklassen og misbruk av offentlige støtteordninger.


SKUP-prisen for 2009 tildeles Gøran Skaalmo og Trond Sundnes i Dagens Næringsliv for prosjektet ”Under radaren”.

Juryens begrunnelse:

Da prisvinnerne startet sitt arbeid, var luftfartsmyndighetene i ferd med å innføre et sikkerhetspåbud som ville påført kraftselskapene, og deretter strømkundene, mellom 5 og 15 milliarder kroner i utgifter. Ett selskap hadde sikret seg monopol på utstyrsleveransene. Journalistene avslørte at sikkerhetsgevinsten var forsvinnende liten, og at selskapet med monopol hadde brukt det vi på godt norsk kaller en drittpakke for å knuse konkurrenten. Forslaget om sikkerhetspåbudet er nå foreløpig trukket tilbake.

Artiklene dokumenterer videre hvordan det er mulig å misbruke offentlige støtteordninger og hvordan bevilgninger herfra skjer helt uten samordning og samlet oversikt. Prosjektpenger fra ulike offentlige kilder blandes sammen, og store utbytter tas ut av to private aksjonærer. Offentlige pengebinger er mørklagt for innsyn gjennom måten etater tolker offentlighetsreglene.

Journalistene har i arbeidet med denne avsløringen gjort et imponerende og omfattende kildearbeid i en svært komplisert sak. Et stort antall skriftlige kilder er identifisert, systematisert, tolket og etterprøvd. Arbeidet viser med tydelighet hvor viktig det er å ha inngående kjennskap til innholdet i Offentlighetsloven og så bruke den bevisst og systematisk.

Juryen gratulerer Gøran Skaalmo og Trond Sundnes med SKUP-prisen for 2009.