Juryens begrunnelse SKUP-pris og diplomer 2013

Her er juryens begrunnelse for tildeling av SKUP-prisen og diplomene for 2013. Prisen dette året ble delt mellom Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne Hovden i Bergens Tidende for «Jannes historie» og Linn Kongsli Hillestad, Espen Sandli og Ola Strømman i Dagbladet for «NullCTRL».

23.09.2014 15:40

«I utgangspunktet var det en tilsynelatende håpløs oppgave for journalistene: Hvordan dokumentere og fortelle historien til en hjerneskadet person med store talevansker, som ikke kan bruke telefon, skrive eller signere innsynsbegjæringer, som ikke har noen verge eller hjelpeverge og som det knapt finnes elektroniske spor etter?

40-årige Janne Mai Lothe Eliassen satt nærmest stuet vekk i en rullestol på en institusjon – glemt av nesten alle, alvorlig skadd av omsorgssvikt og overgrep, og også offer for en total kollaps i det offentlige hjelpeapparatet.

Tross utgangspunktet har Bergens Tidendes journalister gjennom imponerende metodebruk, systematikk, gjennomføringsevne og presentasjon klart mesterstykket å dokumentere og fortelle Jannes rystende historie. Parallelt har vi også fått innsyn i broren Jonnys vanskelige liv. Systematisk og reflektert har journalistene arbeidet med å bygge opp tillit til hovedkildene i saken – to mennesker i en veldig vanskelig situasjon som er håndtert med stor respekt.

Det er et svært omfattende puslespill som er satt sammen bit for bit. Journalistene startet med en skoeske med barnebrev. Det var alt. Derfra er biter tilført, gjennom muntlige nøkkelkilder og etter hvert skriftlig dokumentasjon over en 80-års periode. Kildene har vært svært vanskelig tilgjengelig – både på grunn av menneskelige faktorer, motstand og tiden som har gått. Svært krevende innsynsbegjæringer og en helt spesiell samtykkeproblematikk har BTs team løst på en forbilledlig måte.

Prisvinnerne har foretatt en detaljert historisk rekonstruksjon av en familie som uten tvil falt utenfor samfunnet hver for seg og samlet. Juryen er imponert over hvordan de mange og vanskelige etiske utfordringene er reflektert over og løst. Også Jannes stefar, som gjennom år skal ha forgrepet seg på den da mindreårige jenta, har kommet til orde og er håndtert med ryddighet.

Sammen med det svært solide, metodiske arbeidet løfter BT saken til toppdivisjon gjennom en strålende presentasjon, spesielt på nett. Dette er bunnsolid gjennomføring i alle ledd av den journalistiske prosessen.

Juryen gratulerer Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne Hovden med SKUP-prisen for 2013».

_____
«Hva kan amatører finne åpent på nett uten å taste et eneste passord? Spørsmålet er begynnelsen på et imponerende og sjeldent kreativt arbeid fra journalister uten spesielle datakunnskaper. I sitt arbeid har de kombinert tradisjonell journalistisk metode med innovativ og teknisk kreativitet.

Journalistene har avdekket rikets datasikkerhet, eller rettere; klare mangel på sådan, gjennom et omfattende og systematisk arbeid. De har søkt etter åpninger i datasystemer, både hos private og offentlige brukere. Og de har funnet mye; fra navn og adresse til barn med hemmelig identitet, til sensitive offentlige beredskapsdata og inngangsporter til alarmsentraler. De har påvist åpne servere hos private brukere, hos kommuner, skoler og myndigheter. De har funnet fram til private kameraer det var enkelt å overta styringen av.

Gjennom et sekstitalls artikler har prisvinnerne dokumentert at over 2500 styringssystemer, mange knyttet til kritisk infrastruktur, lå åpne med minimal sikkerhet, og at 2048 overvåkningskameraer formidlet bilder åpent tilgjengelig på nett.

Dagblad-journalistene har filmet eget arbeid for å vise at dette ikke dreier seg om hacking eller passordbruk. Og de har på en forbilledlig måte fulgt opp sine avsløringer ved å søke opp og forelegge den manglende datasikkerheten for brukere og ansvarlige i et tjuetalls byer i hele landet. En jobb som har vært metodisk utfordrende og like krevende som de omfattende sikkerhetsavsløringene.

Juryen har latt seg imponere av den målrettede innretningen på arbeidet og måten det er fullført på. Journalistene har lest seg opp og satt seg inn bruk av åpen og tilgjengelig søketeknologi, og de har brukt kunnskapen til å lage nye søkeverktøy som er dimensjonert for prosjektets ambisjon om å avdekke rikets datasikkerhet.

Prisvinnerne har klart å formidle en komplisert tematikk på en pedagogisk god måte ved hjelp av både interaktive presentasjoner og videoer. Juryen har også merket seg Dagbladets prisverdige tilbud til publikum om på en enkel måte å teste om de har åpne porter inn til eget datautstyr.

Dette er journalistisk nybrottsarbeid også i internasjonal sammenheng med resultater som har fungert som en digital vekker over hele landet.

Juryen gratulerer Espen Sandli, Linn Kongsli Hillestad og Ola Strømman med SKUP-prisen for 2013».